خبرگزاری پامیر -->  معاون شهرداری:

70درصد ساختمانهای هرات،غیرپلانی اند؟!
معاون شهرداری:

 

تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۴    ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

کد خبر: 11434

منبع:

نسخه چاپی


گفتگوی اختصاصی پامیر پرس با اینجینیر امین الله امین، معاون ریاست شهرداری هرات

http://files.pamirpress.com/pics/201202/201202290638064037.jpg


پامیر: با اظهار امتنان، آقای امین، امروزه شاهد افزایش روز افزون ایجاد ساختمان ها و بلند منزل ها در شهر هرات هستیم، جند فیصد این ساختمان ها معیاری است؟

شما در جریان قرار دارید که ماستر پلانی که در شهر قرار دارید که ماستر پلانی که در شهر هرات موجود است، ماستر پلان هزار و سیصد و چهل و شش است و تا حال هیچ پلان جدید، نه پلان استراتیژیک نه ماستر پلان و یا پلان انکشافی که بر مبنی ان تنظیم می شود، ساخته شده و به اختیار ریاست شهرداری قرار نگرفته است.


پلان عموما توسط وزارت انکشاف شهری ساخته می شود و در اختیار ادارات مختلف قرار می گیرد و کنترول و نظارت ان در سطح افغانستان مربوط به وزارت انکشاف شهری است. بر همین مبنی وقتی از سال 1346 شما شهر هرات را مقایسه می کنید شهر فعلی هرات سی فیصد شامل ماستر پلان است این شهری که یک گوشه آن به جبرئیل به ساحه ده کیلومتری سمت غرب به همین شکل یک قسمت به شیدایی رسیده یک سمت ناحیه پل پشتون و پل مالان را احتوا می کند و یک قسمت سید مختار و کوه های سید مختار را احتوا کرده است این ها همه تحت پوشش شهر قرار گرفته است و شهر امروزی هرات آن شهر دیروز نیست و می توان گفت که این شهر 50 درصد توسعه یافته است.


سی درصد ساحات ساخته شده که مربوط به پلان است یعنی ساحه ماستر پلان است پنجاه درصد آن را مردم به اساس قانون می سازند، یعنی نقشه می گیرند، سند ملکیلت آن تثبیت می شود بعد به ریاست انکشاف شهری فرستاده می شود و نقشه آن را ریاست انکشاف شهری ترتیب می دهد.

 متباقی مناطق غیر پلانی است وقتی که شهروندان در این مناطق غیر پلانی به شهرداری مراجعه می کنند، شهرداری معذرت می خواهد و ما نقشه هم داده نمی توانیم چون نقشه مربوط وزارت انکشاف شهری است وقتی به انکشاف شهری انتقال پیدا می کند، انکشاف شهری حکم می نویسد که این منطقه در ساحه پلانی ما نیست و ما طرز العمل و یا نقشه ای در این رابطه در دست نداریم تا بتوانیم نقشه ساختمان ها، سرک ها و جاده ها را تنظیم کنیم. بر این اساس هفتاد فیصد دیگر نواحی این شهر غیر پلانی است که ساخت و ساز در آن جریان دارد.


پامیر: فکر می کنید که عامل این معضله اساسی چیست؟

دلیل عمده این مساله این است که هیچ وقت ما نمی توانیم از مردم بخواهیم که خانه نسازند چرا که مردم ما نیاز دارند به سرپناه و باید بسازند اما این دولت است که باید ماستر پلان را ترتیب دهد.

مطابق پلان های جاده ها، ساحات ساختمانی سرک ها و کلینیک ها مکاتب و غیره ساختمان ها را در آن مشخص کند و بر اساس آن پلان ساحات معین ساخته شود که متاسفانه وجود ندارد و این معضله بزرگی است بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی افغانستان و بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تا به حال چندین مرتبه از سوی ریاست شهرداری، شورای شهر، مقام ولایت این مشکل به وزارت انکشاف شهری رسانده شده و از آنان چندین بار تقاضا شده است که در این راستا گام اساسی برداشته شود و وزارت انکشاف شهری هم قول داده است که ما ستر پلان شهری را شش ماه بعد یا یک سال بعد ترتیب می دهیم و در اختیارتان می گذاریم و حتی قرار بر آن شده است که مقام محترم ولایت هرات در قسمت بودجه و فراهم ساختن زمینه ساختن نقشه با همکاری شهرداری و ریاست انکشاف شهری ولایتی آماده بسازد تا وزارت محترم انکشاف شهری ماستر پلان شهر را ترتیب داده و به اختیار ما قرار دهند و مطابق به آن ما شهر رو به انکشاف خویش را نظم بخشیم که متاسفانه تا حال چنین چیزی نبوده و این دلایل عمده این چالش اساسی ما در ساختمان سازی و انکشاف شهری هرات است.

ما فقط دو یا سه نقطه ای که مشخص شده و آن هم آبده های تاریخی و شهر قدیم است که از تخریب و ساخت و ساز آن جلوگیری بسیار جدی از طرف ما برخی نهادهای مدنی، ریاست شهرسازی و آبدات تاریخی وجود دارد تا حداقل آبدات تاریخی حفظ بماند اما متباقی قسمت ها ما ناگزیر اعتراف می کنیم که نمی توانیم نظارتی داشته باشیم چون مردم نیاز به سرپناه دارند.

پامیر: از میان ساخت و ساز هایی که در نواحی غیر پلانی صورت می گیرد، چند فیصد با معیارات ساختمانی از سوی اینجینران ساخته می شود؟

بیشتر نقشه هایی که مهندسان متعددی ساخته اند معیاری است، یکی از شرط های معیاری بودن این است که ریاست محترم انکشاف شهری هر چند ساحات غیر پلانی است باز هم بر آنان نظارت داشته باشد و در مواد ساختمانی و نحوه ساختمان سازی باید بخش ساختمانی شهرداری نظارت داشته باشد هر چند که ساحه پلانی و یا غیر پلانی باشد زیرا از نظر ساخت و ساز و هم از نظر مواد ساختمانی باید کار کیفیت داشته باشد که اگر حادثه طبیعی به وجود می آید ما متحمل خسارات زیاد جانی و مالی مردم نباشیم.

اما با تاسف هنوز این ها نظارت ها تحقق نیافته است که فرضا هیات یا کمیسیونی که بر ساخت و ساز های شهر نظارت داشته باشند تا مواد ساختمانی و ساختمان زیر نظر داشته باشند که ساختمان ها معیاری ساخته شود.

پامیر: در صورت تداوم این روند، با عدم موجودیت ماستر پلان شهری، نگرانی شما به عنوان یک مسول در این راستا چیست؟

نگرانی ما در قسمت حادثات غیر مترقبه و طبیعی است که امروزه زمانی که ساختمان ها ساخته می شوند نیاز است که ابتدا خاک ساحه یا زماینی که قرار است در آن ساختمان اعمار شود بررسی شود از خاک زمین نمونه برداری شود و در لابراتوار های خاک شناسی مورد مطالعه قرار گیرد که این زمین مقاومت چند طبقه ساختمان یا چه نوع ساختمانی را دارد که متاسفانه به جز مواردی که برخی هوتل های بزرگ یا مراکز بزرگ ساخته شده است و قبل از اعمار این بررسی ها صورت گرفته در سایر ساخت و ساز ها چنین بررسی وجود ندارد.

با این حال عدم نظارت درست بر نحوه ساخت و ساز، بر مواد ساختمانی و خاک ساحه باعث می شود که اگر خدای نکرده روزی زلزله به وجود آید ما شاهد خسارات زیاد مالی و جانی خواهیم شد.

امیدوار هستیم که وزارت محترم انکشاف شهری و سایر مسوولین در این رابطه پلان های اساسی را روی دست گیرند تا این نگرانی بر طرف شود.

کد(20)